VOL109美女主播周于希dummy写真套图38P周于希嗲囡囡

VOL109美女主播周于希dummy写真套图38P周于希嗲囡囡

凡针重舌,以线针直刺,不可横挑,恐伤舌络,致言语不清一小儿口舌生疮,手热饮冷。 每服二三十丸,白汤送下,化服亦可。

用好人参一两、生姜五片、大枣五枚,水二钟,煎八分,徐徐温服。若脾虚血弱不生肌,或晡热内热者,更加熟地黄,不可投四物沉阴之剂,能伤脾胃也。

颏间色赤,肾经有热也,用地黄丸。烦躁,痘裂出血,便血衄血,屎黑痕赤,详见各症。

大凡诸症,因脾气虚而不能愈者,皆宜服之,调补元气,则自愈矣。如陷顶灰白泻渴者,服木香散。

若病后津涸不足,口干作渴,胃气虚也,宜用七味白术散。胆虚不得眠者,人参竹叶汤。

一小儿不时患之,兼颊侧结核,此肝疳之症,先用龙胆泻肝汤二剂,以治肝火;又用四味肥儿丸、五味异功散加升麻、柴胡,消疳健脾而愈。 用十二味异功散,一剂而痒止,又用托里散加肉桂,四剂而浆贯,用十全大补汤而结靥。

Leave a Reply